Datakent Ana Sayfa
Anasayfa Anasayfa > Diğer bölümler > Borland Delphi
  Aktif Konular Aktif Konular RSS: Delphi ve Generic List
  Yardım Yardım  Hızlı Ara   Kayıt Ol Kayıt Ol  Giriş Giriş

Delphi ve Generic List

 Yanıt Yaz Yanıt Yaz
Yazar
Mesaj
turknetyazilim Açılır Menü Göster
Moderator Group
Moderator Group
Simge

Kayıt Tarihi: 18.Ocak.2008
Bulundugu Yer: Balıkesir
Online: Sitede Değil
Gönderilenler: 214
  Alıntı turknetyazilim Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Delphi ve Generic List
    Gönderim Zamanı: 06.Aralik.2010 Saat 09:28
unit UMain;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, Generics.Defaults, Generics.Collections;

type
  TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    Memo1: TMemo;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;

type
  TNesne = class
  private
    FAdi: string;
  public
    constructor Create(const AAdi: string);
    destructor Destroy(); override;
  end;

var
  Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

constructor TNesne.Create(const AAdi: string);
begin
  FAdi := AAdi;
  inherited Create;
end;

destructor TNesne.Destroy;
begin
  inherited;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  NesneListesi: TObjectList < TNesne > ;
  Nesne: TNesne;
begin
  { yeni liste olu&#351;turuluyor }
  NesneListesi := TObjectList < TNesne > .Create();
  NesneListesi.OwnsObjects := true;

  { Liste elemanlar&#305; ekleniyor }
  NesneListesi.Add(TNesne.Create('İsmail'));
  NesneListesi.Add(TNesne.Create('Kemal'));

  Nesne := TNesne.Create('Yücel');
  NesneListesi.Add(Nesne);

  Memo1.Lines.Clear;
  for Nesne in NesneListesi do
    Memo1.Lines.Add(Nesne.FAdi);


end;

end.
Delphi 2010 da Gördüğüm Genericler Alt versiyonlarda varmıdır bilmiyorum :)
Yukarı Dön
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz

Forum Atla Forum İzinleri Açılır Menü GösterBu Sayfa 0,215 Saniyede Yüklendi. [power by : WebWiz]